top of page

Diş hekimi tedavi sonuçlarını garanti edebilir mi?


Doktor, diş hekim; hastasına karşı uygulanacak tedavinin sonuçlarını GARANTİ EDEMEZ. Çünkü diş hekimliği bilim dalı buna imkân vermez. Hekimin sözleşmede hastasına belli bir sonuç vaat etmesi sözleşmenin niteliğini eser sözleşmesi kılmaz. Sözleşme vekâlet sözleşmesi olarak kalmakta devam eder.
Konuya ilişkin İsviçre Federal Mahkemesi bir kararında;

“…Dişin takımını üstlenen cerrahın, protezin yanlış takımından sorumlu olduğu iddia edilmektedir. Ancak, cerrah hastanın vücuduna uygulanan bu tedavinin sonucunu garanti edemez” (Der Werkvertrag, Zürich 1996, 13, PN. 43vd, BGE 105 II 284 vd).

Yargıtay’ın da benzer yönde kararları bulunmaktadır.Nitekim Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 3.10.2007 tarih ve 2006/4800E. – 2007/5945 K. sayılı bir kararında,

“…Diş tedavisinde, hasta ile doktoru arasındaki hukukî ilişki vekâlet sözleşmesidir. Diş tedavisinde, doktorun yükümlülüğü, tıp dünyasında kabul edilen yöntemi uygulayarak, hastasını tedavi etmektir. Dolayısıyla, vekâlet sözleşmesinde, sonucun taahhüdü yoktur. Başka bir anlatımla tüm tedaviye rağmen hasta iyileşmese dahi, doktor yükümlülüğünü yerine getirmiş olur ve ücrete hak kazanır.” şeklinde hüküm kurulmuştur.

11 Kasım 2012 tarihli TDB 14. Olağan Genel Kurulunda kabul edilen Türk Diş Hekimleri Birliği Diş Hekimliği Meslek Etiği Kurallarının ‘Başarı Garantisi’ başlıklı kuralına göre;

“Diş hekimi gerçekleştireceği girişimin başarı ile sonuçlanacağını garanti edemez.”

Anılan meslek etiği kuralından da anlaşıldığı üzere, hasta ile  hekim arasındaki ilişki sonuç odaklı eser sözleşmesi değil, vekâlet sözleşmesi niteliğindedir. Böylece hekimin sorumluluğu müdahaleyi özenli yapmak ile sınırlıdır. Hekim şifa garantisi veremez, hatta vermemelidir. Şartları gerçekleşmişse, şifa garantisi verilmesi hekimin dolandırıcılık suçundan dahi sorumluluğunu gerektirebilir. Bu nedenle, hekimin elinden geleni yapması meydana gelen olumsuz sonuçlardan dolayı hekime herhangi bir hukuksal sorumluluk yüklenemez. (Hakeri, H., Ankara Barosu Başkanlığı Sağlık Hukuku Digestası Dergisi, S.1, sf.22, 2009, Ankara)

kaynak:

https://www.eralp.av.tr/soru-179/#:~:text=CEVAP%20179%20%3A,s%C3%B6zle%C5%9Fmenin%20niteli%C4%9Fini%20eser%20s%C3%B6zle%C5%9Fmesi%20k%C4%B1lmaz.

Ekran%2520Resmi%25202020-12-02%252012_ed
bottom of page