top of page

20 yaş ve gömülü dişler

20 yaş dişleri

20 yaş dişleri ağızda en son süren
diştir ve aynı zamanda üçüncü büyük azı d!ş! olarak da bilinir.Genellik on yedi- yirmi beş yaş arasında sürer.Bu aralık kişiye göre değişebilir.

dentamasyagömülü (2).jpg

Perikoronitis

Özellikle gömülü 20 yaş dişlerinin neden olduğu bir enfeksiyon tablosudur. Yarı sürmüş dişlerde dişin kuronunu çevreleyen yumuşak dokuların enfeksiyonu şeklinde tanımlanır. Diş kısmi olarak sürmüştür.

Dişin ön kısmındaki dişeti açılır ve diş ağız boşluğuyla temas haline geçer. Arka kısmı ise diş eti ile örtülüdür. Dişi kısmi örten diş eti altında gıda maddeleri birikebilir ve mikroorganizmaların çoğalması için uygun ortam oluşur. Eğer tedavi edilmeden bırakılırsa şiddetli ağrı , trismus(ağız açmada zorluk), ağızda kötü tat, kötü koku ile ortaya çıkan şişme ile karakterize edilen durumlarda meydana gelebilir.

Perikoronitli dişlerin tedavisi akut dönemlerde belli bir süre antibiyotik kullanımı sonrası dişin çekilmesi, kronik dönemlerde ise genelde antibiyotik tedavisi gerekmeden dişin çekilmesidir.

Gömülü Diş Nedir ?

Eğer dişin sürmesi gereken yerde yeterli mesafe bulunmuyorsa diş gömülü kalır. Dişin büyüme ve sürmesi üzer!ni örten d!şeti, kemik veya başka bir diş tarafından engellenebilir. Çenelerde en çok 20 yaş dişleri gömülü olarak kalsalar da köpek d!şleri küçük azı ve yan keser dişleride gömülü kalabilmekted!r.

Gömülü d!şler ağrılı olup, enfeks!yona yol açabilirler. Komşu d!şe veya d!ş köküne baskı yaparak zarar verebilirler.

Eğer gömülü d!ş! çevreleyen kesec!k sıvı dolup, k!st!k b!r yapı oluşturacak şek!lde genişlemeye başlarsa daha c!dd!
sorunlar ortaya çıkar. K!st büyüdükçe
etrafındak! kem!ğe, sinir dokusuna

komşu d!şlere ve anatom!k oluşumlara

kalıcı hasarlar vereb!l!rler. Nadiren de olsa tedav! edilmeyen k!st duvarından tümör gel!ş!m! görüleb!l!r. Bu durumu tedav! etmek çok daha ciddi cerrahi uygulama gerekt!rmektedir.

gömülü kanin.jpg
bottom of page